لینکهای مفید اقتصادی ایران و آلمان

بازاریابی بین المللی :  خدمات بازاریابی بین المللی و تبلیغات اینترنتی بی هاو کو

International marketing :  German b2b portal

ثبت شرکت در آلمان : جهت اطلاع از شرایط ثبت شرکت در آلمان و هزینه های مربوطه به سایت رسمی گروه بازرگانی ایران و آلمان بی هاو کو  مراجعه نمائید.

فهرست نمایشگاه های آلمان

نمایشگاه فرانکفورت آلمان

نمایشگاه هانوفر آلمان

نمایشگاه برلین آلمان

اخبار اقتصادی ایران و آلمان : اخبار نمایشگاهی ایران، اخبار نمایشگاهی آلمان، اخبار اقتصادی ایران وآلمان

حواله بانکی به آلمان و بالعکس : حواله بانکی به آلمان ، حواله بانکی به ترکیه، حواله بانکی به اروپا، حواله بانکی به سوئیس – بانکهای مبدا در کشورهای ترکیه – آلمان – سوئیس